Adfysio multidisciplinaire praktijk Kessel - Lo / Leuven logo

Tarieven

Onderstaand geeft het honorarium en terugbetalingstarief weer van de meest voorkomende prestaties. Informatie over andere verstrekkingen krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij uw plaatselijk mutualiteitskantoor.

Kinesitherapie

– Voor alle standaardpathologieën bedraagt het tarief € 22,26 en het terugbetalingstarief € 16,37.
  Dit geldt onder meer voor courante pathologie, courant 18+, acute F pathologie en chronische F pathologie en bij verstrekking bij ons in de praktijk.

– Voor E pathologie bedraagt het tarief € 22,26 en het terugbetalingstarief € 16,37.

– Voor een huisbezoek bedraagt het tarief € 23,27 en het terugbetalingstarief € 17,79.

De bedragen zijn van toepassing sinds 1 januari 2017. De honoraria gelden voor kinesisten die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard. De terugbetalingstarieven zijn van toepassing indien de kinesist de overeenkomst met de ziekenfondsen heeft aanvaard. Zoniet is de tegemoetkoming lager. Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald. Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier. Voor een volledig overzicht van alle tarieven en terugbetalingen vanaf 01/01/2012, surf naar: www.riziv.fgov.be De betaling gebeurt steeds met bankcontact. Het getuigschrift bestemd voor de mutualiteit zal pas meegegeven worden na betaling.

In overeenstemming met artikel 3, § 2 van de overeenkomst M/18, wordt de toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier verhoogd met 5,80%.

In overeenstemming met artikel 4, § 8 van de overeenkomst M/18, wordt een toeslag voorzien die bij bepaalde nomenclatuurcodes (courante aandoeningen en aandoeningen op lijsten Fa) voor enerzijds de 5 eerste zittingen en anderzijds, voor de 6de tot en met de 9de zitting.

Voor avondconsultaties rekenen we een supplement van €3 per behandeling.

Osteopathie

– Voor ostheopathie bedraagt het tarief € 45,00

Diëtiste

– Bij een 1e consultatie bedraagt het tarief € 55 (duur 1 uur)
– Bij verdere opvolgingsconsultaties bedraagt het tarief € 28 (duur 30 min)

Psychotherapie

– Voor psychotherapie bedraagt het tarief € 45,00 (duur 1 uur)